Iedereen is welkom
Diversity, Equity, and Inclusion

Er is nog een wereld te winnen.

Bij ons is iedereen welkom. Maar we zien ook dat ons vak en ons kantoor nog geen toonbeeld zijn van diversiteit. Met deze mooie woorden alleen zijn we er dus niet. ZUID werkt daarom aan een organisatiebrede visie met een actieplan om de diversiteit binnen ons team voor ons te laten werken (inclusie) en verder uit te breiden.

Dit is wat we daarvoor doen:
- Praktisch DEI-beleid (Diversity, Equity and Inclusive culture) ontwikkelen
- Er is een interne taskforce gecreëerd die begint met quick-wins op DEI-gebied en vervolgens strategisch beleid ontwikkelt.
- Waar onze kennis stopt, roepen we hulp in van externe DEI-experts

We staan open voor suggesties

Heb je ideeën of best practices die je wilt delen? Dat kunnen we gebruiken! Stuur even een berichtje naar annemarieke@zuid.com of mathieu@zuid.com.

Dit team geeft vorm aan DEI bij ZUID Agency Group

Vaak uit persoonlijke motivatie, maar vooral met hart voor het onderwerp geven we invulling aan de vele aspecten van DEI die onze organisatie, medewerkers, klanten én opdrachten raken.

Diversity, Equity, and Inclusion (DEI)

Het Diversity, Equity, and Inclusion (DEI)-beleid (in ontwikkeling) is gebaseerd op een aantal belangrijke pijlers:

Bewustwording en Training: We investeren in educatieve programma's om ons team bewust te maken van de waarde van diversiteit en inclusie, evenals de uitdagingen waarmee diverse individuen te maken kunnen krijgen.

Wervingsbeleid
: We zijn toegewijd aan het aantrekken van een gevarieerd personeelsbestand door te zorgen voor een breed scala aan wervingskanalen en actief te zoeken naar talent uit diverse achtergronden.

Gelijke Kansen en Bevordering: We zorgen ervoor dat gelijke kansen worden geboden aan al onze medewerkers, ongeacht hun afkomst, geslacht, religie, seksuele geaardheid, leeftijd, enzovoort. We stimuleren groei en bevordering op basis van competentie en prestaties.

Cultuur en Werkomgeving: We werken aan het creëren van een cultuur waarin iedereen zich gewaardeerd en gehoord voelt. We moedigen open communicatie aan en nemen de nodige stappen om discriminatie en vooroordelen te verminderen.

Samenwerking met Gemeenschappen
: We streven naar samenwerking met organisaties en gemeenschappen die zich inzetten voor diversiteit en inclusie, om van hen te leren en bij te dragen aan een meer inclusieve samenleving.c