Uw perfecte partner vinden:
een succesvolle pitch Met ZUID Creatives

Invite us


Een pitch is een krachtig middel om te bepalen of een geselecteerd bureau goed bij uw organisatie past. Het is een proces dat veel tijd, energie en investering vergt van alle betrokken partijen. Daarom is het cruciaal om de kans op een succesvolle samenwerking te maximaliseren. Dit bereikt u door een grondige voorbereiding en het begrijpen van de spelregels van een pitch. Een vlekkeloze samenwerking is gebaseerd op duidelijk verwachtingsmanagement van beide kanten.

ZUID Creatives en pitches: GRAAG!


We doen graag mee aan pitches en gaan graag uitdaging aan! We zien een pitch als een wedstrijd en daarom is het een voorwaarde dat de regels vooraf helder zijn voor alle partijen. Daarom hebben we een aantal duidelijke voorwaarden wanneer we aan een pitch meedoen. Deze zijn gebaseerd op de pitchleidraad die is opgesteld door een samenwerking van de VIA en de BVA:

 • Realiseer u de inspanningen die een bureau zich getroost om een pitch te winnen. Schrijf dus alleen een pitch uit als uw plannen definitief vaststaan.
 • Verzamel en geef relevante achtergrondinformatie, uitleg en opheldering.
 • Breng bestaande communicatie in kaart die u hoog aanslaat.
 • Definieer de gewenste output en baseer daar een korte maar grondige (schriftelijke) briefing op, die identiek is voor alle deelnemende bureaus.
 • Uit de briefing moet duidelijk blijken of alleen strategische voorstellen of ook creatieve voorstellen verwacht worden.
 • Nodig bij voorkeur niet meer dan 3 bureaus uit voor de pitch (meer kost onnodig veel tijd van zowel bureaus als ook uzelf), wees open over het aantal deelnemende bureaus.
 • Zorg voor een heldere procedure en tijdplanning en houd daaraan vast.
 • Definieer de criteria waarop de bureaus beoordeeld worden en maak ze aan hen duidelijk.
 • Wees duidelijk over de omvang van de uiteindelijke opdracht en de aard van de beoogde samenwerking en de diensten die u verwacht te gebruiken.
 • Geef op een heldere manier aan welke honorering de deelnemers aan de pitch tegemoet kunnen zien.
 • In het geval er geen vergoeding kan worden geboden, houd dan de vraagstelling aan de bureaus beperkt.
 • Wees vanaf het begin duidelijk hoe u voornemens bent om te gaan met de voorstellen gedaan door de bureaus in de pitch, gegeven de rechten van intellectuele eigendom die daarop mogelijk rusten. Zorg voor voldoende ruimte tussen de briefing en de presentatie om ideeën te ontwikkelen (zes weken is gebruikelijk bij een volledige creatieve pitch).
 • Het klikeffect is niet onbelangrijk, dus laat uw medewerkers kennis maken met de medewerkers en de bureaus waarmee ze later mogelijk gaan samenwerken.
 • Betrek alle decisionmakers bij de pitch en zorg dat er altijd een ervaren persoon beschikbaar is, die als aanspreekpunt voor het bureau fungeert.
 • Verzeker u ervan dat de zakelijke kant van een overeenkomst rond is, alvorens een ‘winnaar’ bekend te maken.
 • Informeer met open vizier volgens een vastgestelde procedure zowel winnaars als verliezers over het besluit.

Ben jij er klaar voor? - 

Robbert Timmermans
Robbert Timmermans
Manager New Business - Manager New Business -

Praten over pitchen?

Bereik, boei en bind ze met bewegend beeld.
Bel of mail
Robbert
.