Naar case overzicht

Oxfam Novib maakt zich er sterk voor dat Nederland internationale afspraken voor ontwikkelingssamenwerking (ODA) nakomt. ZUID ontwierp voor hen een concreet beïnvloedingsplan vanuit behavioural design.

Project Partners: 

Oxfam Novib wil dat de hoogte van het hulpbudget in Nederland strookt met de vastgelegde OESO-DAC-norm van 0,7 procent van het bruto nationaal inkomen. Daar zitten we nu onder. Daarbij komt dat 30 procent van het beschikbare ODA-budget in eigen land blijft, voor onder meer eerstelijnsopvang aan vluchtelingen. Ook komt financiering van klimaatadaptie en -mitigatie uit het ODA-potje, terwijl internationaal is afgesproken dat dit aanvullend is. Om dit recht te trekken, werken Oxfam Novib, Cordaid en ONE al jarenlang samen. Maar in 2023 was het tijd voor een campagne, met als meerjarendoel landelijke beleidsbeïnvloeding. ZUID werd partner voor een doordacht plan met impact.

Dit plan is een aanvulling op de (bestaande) lobby van Oxfam Novib, Cordaid en ONE bij beleidsmakers. Aan ZUID de taak om een campagne op te zetten die vanuit een andere hoek diezelfde beleidsmakers beïnvloedt. Voorwaarde: het moest gefundeerd zijn op behavioral design. We besloten de campagne te richten op jongerenafdelingen van de toen regerende politieke partijen, zoals de VVD. Want reuring binnen andere lagen van de partij wordt serieus genomen. Samen met SUE onderzochten we via een Behavioural Insight Sprint de onbewuste krachten die beïnvloeding van hun opinie over ODA in de weg staan of stimuleren. En wat kansen zijn voor positieve beïnvloeding van deze jongeren.

Na dit onderzoek volgde een strategisch brainstormproces om de campagne te ontwerpen. De eerste stap? Oxfam Novib, Cordaid en ONE organiseerden samen met de jongerenpartij van de VVD (en met ZUID) een eerste event: de JOVD Pizza Night. Gecentreerd rond de vraag ‘hoe is de overheidspizza verdeeld?’. Laagdrempelig, niet-activistisch en binnen een safe space, zoals uit het onderzoek kwam. Volledig aangekleed in het thema, met gimmicks als 0,7%-bier en custom pizzadozen. 40 JOVD’ers discussieerden in de Van Nelle Fabriek over hun standpunten rond ODA en over hoe je dit aankaart in de Tweede Kamer. Een succesvolle avond en een mooie basis voor de rest van de campagne.