Naar case overzicht

PreZero biedt slimme oplossingen en advies voor minder verspilling en meer recycling. Via ‘Zero voor de Zaak’ maakten we ons hard om de zakelijke doelgroep hierin mee te krijgen.

Project Partners: 

PreZero is een internationale speler in de afvalwerkingsbranche die zich inzet voor het behoud van grondstoffen en om de hoeveelheid niet-recyclebaar afval te verminderen. Voorwaarde om hierin te slagen is dat afval zorgvuldig wordt gescheiden, zodat zuivere afvalstromen ontstaan. Die kan PreZero recyclen en verwerken tot nieuwe producten. Zeker de zakelijke markt kan nog een flinke slag slaan in afvalscheiding. PreZero heeft de kennis en middelen om hen daarbij te helpen. ZUID werd gevraagd een concept te ontwikkelen waarmee PreZero naamsbekendheid opbouwt in Nederland en bedrijven meekrijgt in de missie voor een duurzaam morgen.

Zero voor de Zaak. Zo heette het creatieve concept dat we ontwikkelden om de missie van PreZero te verkondigen aan zakelijk Nederland. En om de doelgroep, van medewerkers tot directieleden, te triggeren om mee te doen. Hieruit kwamen vijf campagnes voort. Iedere campagne zoomde in op een ander focusgebied binnen zakelijke afvalscheiding, zoals het meekrijgen van medewerkers, data en inzicht of circulair ondernemen. ZUID verzorgde al het campagnemateriaal, waaronder fotografie, video en copy voor de klantcases, ads en websitepagina’s. Klap op de duurzame vuurpijl was de quickscan waarmee bedrijven achterhalen welke stappen richting zero waste ze kunnen zetten.

Met rake campagnes en voortvloeiende uitingen, maakten we diverse doelgroepen in het bedrijfsleven bewust van het belang van afval scheiden. En van de mogelijkheden die PreZero biedt om hierbij te ondersteunen. Waar belanghebbenden bij kleinere bedrijven werden aangezet om PreZero’s afvalsorteersysteem te bestellen, lazen die bij grotere bedrijven hoe PreZero via een op maat gemaakt gedragsveranderingprogramma medewerkers opleidt om afvalscheiding bottom-up door te voeren. Via de quickscan kregen zij alvast een idee van de mogelijkheden en werden waardevolle leadgegevens achterhaald. De scan werd zo goed ontvangen dat we hem vertaalden voor internationaal gebruik.