Naar case overzicht

We helpen Platform Veilig Ondernemen aan een merkstrategisch fundament, creatief concept en bijpassende communicatiemiddelen waarmee ze ondernemers en instanties weerbaarder maken tegen alle vormen van criminaliteit.

Project Partners: 

Ondernemers en instanties hebben in toenemende mate te maken met cybercrime, ondermijning, hacks, datagijzeling en andere bedreigende bad business. Platform Veilig Ondernemen (PVO) is onderdeel van Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Ze brengen onder meer patronen en excessen in kaart en zijn kennispartner voor gemeenten en politie. Beide snelgroeiende en steeds breder georiënteerde organisaties zochten een authentieke, toekomstbestendige identiteit en uitstraling waarmee het preventiestuk rondom ondernemen landelijk en regionaal optimaal op de kaart wordt gezet.

Het bouwen van een merkstrategisch fundament begon in dit geval met het in gesprek gaan met de 10 regionale afdelingen. Wat zijn hun ambities en doelen? Waarom vinden zij het belangrijk om als één merk verbonden te zijn? Welke waarden delen ze? Met die info gingen we op en met het HQ aan de slag met het ontwikkelen van een complete positionering en merkstrategie, waarbij we vastpakken en behouden wat goed is en woorden geven aan wat toekomstklaar gemaakt moet worden. Uitgangspunt was om regio's op weg te helpen met tooling om regionaal zelfsturend de communicatie in te richten.

We creëerden een merkstrategie en een merkpaspoort, die we doorvertaalden naar een creatief concept, visuele identiteit en middelen (website). Vanwege de regionale afdelingen creëerden we een dynamische pay-off, die landelijk, lokaal en hyperlokaal te gebruiken is.