Naar case overzicht

Van Oers groeide de afgelopen jaren flink. Bij ZUID pakten we onze rebranding- en positioneringtoolkit erbij om via een flinke renovatie zowel het merkfundament als de cosmetische afwerking één van Oers uit te laten stralen.

Project Partners: 

Advies- en accountancykantoor Van Oers breidde de afgelopen jaren uit met diverse brancheteams, specialisaties en locaties, met een flink aantal Van Oers-labels als gevolg. Ook werd de rol van accountants de afgelopen jaren steeds meer die van persoonlijk adviseur in plaats van zakelijk boekhouder. Door deze interne en externe ontwikkelingen paste de huisstijl niet meer bij de gevoelde cultuur. Van Oers bekeek zichzelf in de spiegel en besloot dat een nieuw jasje in de vorm van een aangescherpte merkpositionering en huisstijl, the ‘way to go’ was. ZUID werd ingeschakeld voor de make-over die perfect past bij het Van Oers van nu.

Van Oers ging eerst op zoek naar de cultuur zoals die organisatiebreed werd gevoeld. Via interviews achterhaalden we de gevoelde waarden onder medewerkers, om vervolgens de positionering, pay-off, huisstijl en het logo te vernieuwen. De compleet nieuwe huisstijl, inclusief nieuwigheden als het gebruik van koraalroze en een vormengrid, werd toegepast in de vormgeving van schrijfgerei, vlaggen, autowrapping en in allerlei beeld- en videomateriaal. Ook de website en signing werden aangepakt. In het nieuwe Culture Deck lezen medewerkers wat het betekent om onderdeel te zijn van één Van Oers. Zodat het echte Van Oers-gevoel nu extern gezien wordt, maar ook intern doorvoeld is.

Met het rebrandingtraject trokken we de verouderde huisstijl weer gelijk met hoe Van Oers zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Een belangrijke graadmeter voor ons succes is de reactie van medewerkers. De rebranding moest gevoeld en gedragen worden door het meer dan vierhonderdvijftigkoppige team van Van Oers. De lachende gezichten, het daverende applaus en de positieve reacties tijdens en na de interne launch, spraken boekdelen.